Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení

Tato stránka bude průběžně obsahovat aktuální informace k přijímacímu řízení 2008/2009 do prvních ročníků od 1.9.2009
testVe školním roce 2008_2009 budou žáci ke studiu do prvního ročníku (od 1.9.2009) přijímáni na základě podané přihlášky ke studiu a splnění podmínek pro přijetí ke studiu až do počtu přijímaných žáků.
V přijímacím řízení do denního studia se přijímací zkoušky nekonají. Pouze v případě, že se přihlásí více uchazečů než může být přijato, se bude rozhodovat na základě hodnocení ze základní školy, popřípadě si ředitel školy vyhrazuje možnost vyhlásit přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení do nástavbového studia může být informativní testování žáků nebo profesní pohovor
Až po zahájení studia prvních ročníků následuje program "Kvalita". a program "Vektor". Tento program spočívá v možnosti porovnat výsledky žáků se standardem znalostí pro absolventy základních škol a informovat žáky, jak si stojí v porovnání s žáky podobných oborů v celé republice, kraji a v rámci školy. V případě dosažení úspěchu v soutěžích (olympiády, sportovní soutěže apod.) získávají žáci v souladu s podmínkami přijetí

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2009 - aktualizace 21.3.2009:

V souladu s předepsaným postupem středních škol při přijímacím řízení podle nových předpisů sdělil ředitel školy uchazečům o studium pravidla pro postup školy při přijímání žáků do prvních ročníků denního studia. Dokument ve formátu pdf je ke stažení zde : KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ V PRVNÍM KOLE


Dne 15.3.2009 (čekalo se do 20.3 na poštou zasílané přihlášky s datem 15.3) byla uzávěrka podávání přihlášek. Do školy došly následující počty přihlášek:

  1. 1. Pro studium v oboru Informatika v ekonomice .......................... 64 přihlášek
  2. 2. Pro studium v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí ....... 41 přihlášek
  3. 3. Pro studium v oboru Strojírenství (oba ŠVP) ............................. 50 přihlášek
  4. 4. Pro studium v tříletém oboru Nástrojař ...................................... 42 přihlášek
  5. 3. Pro studium v tříletém oboru Zámečník ..................................... 26 přihlášek
Na obor Přírodovědné lyceum došly 4 přihlášky. Pro malý počet ředitel školy ustoupil od otevření oboru. Některé přihlášky byly vráceny uchazečům, jiné byly po dohodě se zákonnými zástupci převedeny na obor Ochrana a tvorba ž.p.

Někteří zákonní zástupci před datem 15.3.2009 změnili přihlášky původně podané ke studiu oboru "Nástrojař" na obor "Zámečník", v jednom případě byla přihláška na obor Nástrojař zrušena.
Do dne 19 a 20.3.2009 byla provedena evidence všech došlých přihlášek a 20.3 bylo provedeno předběžné hodnocení uchazečů v souladu s výše uvedenými KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ V PRVNÍM KOLE.
Všem žákům byl ve dnech 18,19,20. března odeslán dopis do vlastních rukou, který informuje uchazeče o zahájení správního řízení ve věci přijetí žáka ke studiu.
Text tohoto dopisu je ke stažení zde : TEXT DOPISU O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ v 1. KOLE (PDF).

Na základě tohoto hodnocení bylo sestaveno pořadí umístění jednotlivých uchazečů, které je podkladem pro budoucí vydání rozhodnutí. Zde uveřejňujeme toto předběžné pořadí pro MATURITNÍ OBORY (PDF) .Na základě tohoto hodnocení bylo sestaveno pořadí umístění jednotlivých uchazečů, které je podkladem pro budoucí vydání rozhodnutí. Zde uveřejňujeme toto předběžné pořadí pro TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM (PDF) .

POZOR, než rozkliknete soubor s pořadím, čtěte tento text:

Pořadí uveřejněné výše je jenom předběžné:
1. Zeleně označení žáci mají na naší školu dvě přihlášky a někteří z nich jsou hodnoceni k přijetí na dva obory současně. To nutně povede k odstoupení od jedné z přihlášek a tím se pořadí uchazečů pod číslem 30. nutně posune nahoru. Toto se budeme snažit s rodiči těchto žáků vykomunikovat do týdne odstoupení od jedné z přihlášek a nejpozději v pátek 27.4 bude pořadí aktualizováno

2. Škola (tam kde to je technicky možné) osloví telefonicky nebo e-mailem přijaté žáky aby škole pokud možno sdělili, zda mají v úmyslu studovat na naší škole, nebo zda již mají informaci o dobrém umístění a budoucím přijetí na jiné škole, které dávají přednost. V případě, že by již nyní dali přednost jiné škole, pokusíme se o dohodu o odstoupení od přihlášky, čímž se opět může stát, že se pořadí posune směrem nahoru.

3. Uchazeče, kteří se umístili na místech k přijetí, předběžně vítáme ke studiu na naší škole. Přesto si ve smyslu odst. 2) dovolujeme požádat rodiče přijatých žáků, kteří již ví, že nebudou mít o studium na naší škole zájem, aby od přihlášky písemnou formou odstoupili a tím umožnili ještě v průběhu správního řízení (do 21.4.2009) (před vydáním rozhodnutí) přijetí žáků, kteří jsou v pořadí pod čílslem 30.

4.Kdokoli z uchazečů a zákonných zástupců má pochybnosti o správnosti vyhodnocení uchazeče, má právo kdykoli požádat o nahlédnutí do spisu, kontrolu správnosti výpočtu skore uchazeče, jak uvedeno ve správním řádu až do doby vydání rozhodnutí (do 21.4.2009).

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) bude vydáno až v zákonem stanoveném termínu - 22. dubna 2009 (viz informační dopis)Po 22.4.2009 zde bude uveřejněn aktualizovaný počet volných míst v jednotlivých oborech a informace o vyhlášení dalších kol řízení.

Upozorňujeme nově příchozí žáky školy , kteří nastoupí do 1. ročníku od 1.9. 2009 na možnost účasti v rámci školního zájezdu "Královská Anglie a Londýn" - viz "AKTUALITY"

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PRO 2. KOLO (a další kola) PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Přihláška v této podobě je přijímána pouze naší školou. Přihlášku vytiskněte oboustraně na jeden list papíru, pozorně vyplňte, zajistěte si potvrzení lékaře a potvrzení klasifikace školou (viz výše) a odešlete (nebo si ověřte, že přihláška byla odeslána základní školou, nebo ji osobně doneste) do školy.

Po obdržení přihlášky do 2. a dalšího kola Vám po uzávěrce data přijímání přihlášek odešleme dopis (na modrou doručenku) o zahájení přijímacího řízení ve věci přijetí a kódem uchazeče pro uveřejnění soupisu přijatých. Prosíme rodiče, aby si včas vyzvedávali všechny písemnosti (na poště) a komunikovali (případně telefonicky) se školou. Tím velmi pomůžete škole urychlit řízení, které je administrativně nejnáročnější a nejnákladnější v historii přijímání žáků. Na základě četných dotazů upřesňujeme některé pojmy. Nelze ztotožňovat pojmy "přijímací řízení" a "přijímací zkoušky". Přijímací řízení je proces, posloupnost právních úkonů, vedoucích k vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče, může se konat na základě vykonání přijímací zkoušky nebo bez konání přijímacích zkoušek.Dálkaři POZOR - přihlášky ke studiu oboru 2343L506 Provozní technika (dálkově) podávejte do 30.3.2009 !!!!.

Ve školním roce 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení pro třídy:

obor-kód počet žáků míst do 1. kola míst do dalších kol
1601M/001 Ochrana a tvorba ž. p. 30 30 dle volných m.
6341M/040 Informatika v ekonomice 30 30 dle volných m.
2341M/01 Strojírenství -ŠVP "Informatika ve strojírenství" 30 30 dle volných m.
2341M/01 Strojírenství - ŠVP "Technologie a konstrukce" 30 30 dle volných m.
2351H001 Zámečník 30 30 dle volných m
2352H001 Nástrojař 30 30 dle volných m
2343L506 Provozní technika - nástavba dálková 30 30 0
Po vyhlášení výsledků prvního kola bude tato tabulka aktualizována počtem volných míst