Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace o možnostech studia

SOŠ a SOU Hořovice je státní střední odborná škola se 116 letou tradicí. Škola je od 1. července 2001 zřizována Středočeským krajem. Dopravní obslužnost Hořovic je ideální zejména pro studenty z Prahy a Plzně (střed tratě Praha - Plzeň). Kromě toho je k dispozici ubytování ve vlastním moderním domově mládeže. V Hořovicích (okres Beroun) je široká možnost kulturního a sportovního vyžití zájmové činnosti. Při škole pracuje jezdecký klub, fotoklub, odborné kroužky, jsou pořádány zájezdy do divadel apod. Každoročně jsou pořádány lyžařské kurzy, sportovní kurzy, kurzy "Go!" a letní turistické pobyty na Šumavě.

Součásti a zařízení školy

 1. Střední odborná škola, Palackého náměstí 100, Hořovice
 2. Střední odborné učiliště, Osek č. 281 - Neptunka a Masarykova 387, Hořovice
 3. Školní jídelna, Palackého náměstí č.p 100
 4. Domov mládeže, Masarykova 387, Hořovice
 5. Školní hospodářství, Tlustice č.p. 28
 6. Centrum strojní praxe SOŠ a SOU - Osek 281 Neptunka

Studijní nabídka pro první ročníky školního roku 2008/2009 (od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem):

Zde si můžete stáhnout informační plakát (info007.pdf) o přijímacím řízení (do prvního ročníku od 1.9.2009)

 1. 63 41 M/040 Informatika v ekonomice
 2. 16 01 M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí
 3. 23 41 M/01 Strojírenství - ŠVP Technologie a konstrukce
 4. 23 41 M/01 Strojírenství - ŠVP - Informatika ve strojírenství
 5. 78 42 M/006 Přírodovědné lyceum
 6. 23 43 L/506 Provozní technika-nástavbový maturitní obor (bude otevřeno po přihlášení 30 uchazečů)

Orientace na škole vyučovaných studijních oborů:

 1. 6341M/004 Informatika v ekonomice. Počítačové zaměření: 1. IT v účetnictví, marketingu, a podnikové systémy
  2. Zaměření na správu sítí, počítačovou grafiku, programování a databáze
  3. Účetní a ekonomické aplikace. Otevírat jej budeme počtvrté od 1.9.2009. Podrobný popis oborů - viz "studijní a učební obory".
 2. 1601M001 Ochrana a tvorba životního prostředí – orientace výuky: Podle nabídky volitelných předmětů:odpady a ovzduší, alternativní zdroje energie, projektování výsadeb v intravilánech, kvalita vody, půdy, ovzduší, chemická analýza vod, ochrana životního prostředí a státní správa-právní zaměření. Absolventi mají velmi dobré předpoklady ke studiu zejména přírodovědně zaměřených univerzitních oborů, pedagogických oborů, krajinného inženýrství, a vzhledem k rozšířené výuce chemie a biologie i lékařských oborů.
 3. 78 42 M/006 Přírodovědné lyceum Zcela nový obor, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k výuce na středních odborných školách od 1.září 2005. Naše škola získala akreditaci pro tento obor jako jedna ze dvou škol Středočeského kraje. Obor nabízíme ke studiu od 1.9.2007 počínaje prvním ročníkem. Podrobný popis oborů - viz "studijní a učební obory".
 4. 23 41 M/01 Strojírenství Obor je od 1.9.2008 nově vyučován podle školních vzdělávacích programů:
  a) ŠVP "Informatika ve strojírenství", který je zaměřen dle svého názvu na využití IT v projektování a konstruování. Praxe je zde vyučováno formou učební praxe a během studia žák praktikuje ve smluvních podnicích. Žáci během učební praxe nepracují v dílnách, učební úpraxe je zaměřena na projektování, konstruování, kontrolu, statistiku, zpracování dat v uvedených oblastech.
  b) ŠVP "Technologie a konstrukce" je program "klasické strojní průmyslovky", zaměřený na konstruování, technologie, programování a ovládání strojů, obecné využití počítačů v oboru – technické kreslení,programování a aplikace. V tomto učebním programu se žáci vedle teoretické výuky učí v rámci učební praxe ovládat klasické i CNC stroje, poznají základy obrábění.

  Oba strojírenské ŠVP jsou velmi žádány na trhu práce. Proto je ( zatím v omezeném počtu ) přislíbena i stipendijní podpora několika předních zaměstnavatelů na Hořovicku Škola vytváří návaznost k dalšímu studiu na vyšších a vysokých školách. Obor Strojírenství je určen pro hochy i dívky. Pro příští školní rok 2008/2009 budou připraveny dvě možné třídy, od každého ŠVP jedna, celkem 60 studijních míst.
 5. Ekonomika zemědělství a výživy - orientace :1.výpočetní technika v odvětví:
  - posílená výuka výpočetní techniky na celé 4 roky studia se zaměřením na ekonomický software, programování a publikování na webu. V současné době ve škole studují jen žáci posledního, čtvrtého ročníku. Tento obor byl na škole vystřídán oborem Informatika v ekonomice a v tomto přijímacím řízení nebude nabízen.
 6. Provozní technika - dálkové studium v rozsahu jedné třídy (30 žáků).Obor je určen pro absolventy tříletých strojírenských a příbuzných učebních oborů. Jde o studium na základě konzultací v rozsahu 220 hodin ročně, každé pololetí je ukončeno závěrečnými předmětovými zkouškami. Tříleté studium je završeno maturitou.Podmínkou otevření je 30 přihlášených uchazečů.
 7. Provozní technika - denní dvouleté studium v rozsahu jedné třídy (30 žáků). Obor je určen pro absolventy tříletých strojírenských a příbuzných učebních oborů. Jde o plnohodnotné maturitní studium, vhodné pro všechny, kterým nestačí k výkonu profese jen výuční list. Podmínkou otevření je 30 přihlášených uchazečů.

Tříleté obory s výučním listem

 1. 2352H001 Nástrojař
 2. 2352H002 Obráběč kovů
 3. 2351H001 Zámečník
 4. 2651H003 Elektrikář-slaboproud
 5. 2343L506 nástavbové maturitní tříleté studium dálkové a studium denní

Přijímací řízení

Ve školním roce 2008_2009 budou žáci ke studiu do prvního ročníku (od 1.9.2009) přijímáni na základě podané přihlášky ke studiu a splnění podmínek pro přijetí ke studiu až do počtu přijímaných žáků. V případě, že se přihlásí více uchazečů než může být přijato, bude se rozhodovat na základě hodnocení ze základní školy, popřípadě si ředitel školy vyhrazuje možnost vyhlásit přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení může být informativní testování žáků nebo profesní pohovor.
Až po zahájení studia prvních ročníků následuje program "Kvalita". a program "Vektor". Uvedené programy spočívají v možnosti porovnat výsledky žáků se standardem znalostí pro absolventy základních škol a informovat žáky, jak si stojí v porovnání s žáky podobných oborů v celé republice, kraji a v rámci školy. V případě prospěchu na ZŠ do průměru 1,50 nebo dosažení úspěchu v soutěžích (olympiády, sportovní soutěže apod.) jsou žáci přijati přednostně v souladu s podmínkami přijetí  "Přijímací řízení".

Ve školním roce 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení do 4 tříd maturitních oborů (120 míst), do 2 tříd tříletých oborů (60 míst) a 1 třídy dálkového studia (30 míst).

Výuka jazyků

Cestou do Skotska-nástup na trajekt Na hranicích Skotska
Vyučujeme německý jazyk a anglický jazyk. V oborech Strojírenství, Ochrana a tvorba živ. prostř. se volí jeden povinný světový jazyk, (druhý jazyk je volitelným předmětem) v oboru Informatika a Přírodovědné lyceum se povinně vyučují dva jazyky, z nichž jeden zvolený studentem je doplněn konverzací. Výuka jazyků je pravidelně volitelně doplňována zahraničními exkurzemi (Skotsko, Wales, Londým, Benelux, SRN ) Např. v září 2007 se konal zájezd do Irska. Jazykové pobyty a zájezdy se zaměřují spíše na anglicky mluvící země. Škola postupně zavádí trend povinné výuky obou jazyků do všech studijních oborů a v tomto duchu připravuje nové školní vzdělávací programy.

Dny otevřených dveří školy

V SOŠ - Palackého náměstí - Hořovice (pro maturitní obory):
21.11.2008 (pá) ; 22.11.2008 (so) ; 13.12.2008 (so) ; 10.1. 2009(so); 4.2. 2009(so)

Dny otevřených dveří v SOU-Osek-Neptunka 281 (pro tříleté obory s VL):
21.11.2008, 13.12.2008 a 10.1.2009 - čtěte sekci "aktuální informace" )

Dny otevřených dveří proběhnou vždyod 9 do 12 hodinpodle zájmu o jednotlivé obory.
Dne 21.11.2008 (v pátek) proběhne den otevřených dvěří přímo v době výuky. Sraz zájemců o prohlídku školy je vždy v budově č.p. 100 v 1. patře budovy. Informace dne otevřených dveří probíhá úvodním slovem, následuje prohlídka školy a odborných učeben, pro zájemce je připravena prohlídka laboratoří. Během dne otevřených dveří se zájemci mohou volně pohybovat v budově školy a mohou navštívit výuku předmětů, o které mají zájem.Máte-li dotaz či zájem o studium, odpovězte nám na náš  e-mailový dotazník nebo si stáhněte dokument o studijní nabídce 2009
V případě, že uvažujete o studiu na škole, doporučujeme Vám zúčastnit se některého dne otevřených dveří. Po dohodě je možno podat informace i individuálně.


budova dnešní školy Palackého nám. 100 budova_v_roce 1931
Hlavní budova školy Palackého náměstí č.p. 100. Od roku 2003 a v první polovině roku 2004 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce - sociální zařízení, oprava střechy, dokončení půdní vestavby. V budově se od 1.9.2004 vyučují všechny třídy maturitních oborů.
Masarykova 387- dřívější zimní rolnická škola budova domova mládeže
Nově rekonstuovaný učební pavilon v Masarykově ulici č. 387. Jsou zde umístěny laboratoře pro biologii a chemii, učebna techniky administrativy a jedna z učeben výpočetní techniky, která ve volném čase slouží i ubytovaným žákům. V pozadí této budovy je umístěn domov mládeže s 90 lůžky. Od 1.9.2008 je zde vedena teoretická výuka pro tříleté strojírenské obory Zámečník a Nástrojař.
SOU_Osek
Odloučené pracoviště středního odborného učiliště v Oseku je situováno v areálu "Neptunka č.p. 281". Učiliště se začlenilo do dnešní podoby školy v roce 2003. Vyučují se zde obory Nástrojař a Zámečník.
historický snímek budovy 640 z roku 1933 budova zemědělské školy - bývalý okresák, postavený roku 1931
Budova školy na Palackého náměstí č.p. 640. Tato budova je stále symbolem části školy, neboť občané ji znají jako "zemědělskou školu". Byla k výuce užívána od roku 1960 do 31.8.2004. V roce 2004 již škola tuto budovu zcela opustila a od 1. září 2004 plně působí ve vlastní budově Palackého náměstí 100. Vsoučasnosti budovu č.p. 640 využívá pověřený městský úřad s rozšířenou působností