Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku 2008 – 2009ZÁŘÍ 2008

1.9. Zahájení školního roku

1.-5.9. GO kurz I. ročníků SOŠ (1.9-3.9) a SOU(3.9 - 5.9). Odjezd na Orlík a Rakovice dne 1.9.2008 v 10,00 hod.

10.9. Opravná písemná závěrečná zkouška 3.N ročníku /

11 - 12.9. Opravný termín pro praktickou zkoušku SOU - 3.N

14.9. Termín pro odevzdání tématických výukových plánů pro učitele

23.9. Zahájení opravných praktických maturitních zkoušek

25.9 Zahájení opravných ústních maturitních zkoušek

ŘÍJEN 2008

Prezentace - veletrh vzdělání Beroun, prezentace školy

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD 2008

6.11. Soutěž odborných dovedností žáků 9. tříd ZŠ v SOU

13.11. 1. čtvrtletí - pedagogická rada a třídní schůzky pro třídy s výučním listem

14.11. 1. čtvrtletí - pedagogická rada a třídní schůzky pro maturitní obory

21. a 22. 11. Dny otevřených dveří školy - viz informace

PROSINEC 2008

13.12. Den otevřených dveří školy - viz informace

18.12. Sportovní den ředitele školy

19.12. Maturitní ples třídy 4.A (Ekon.z.v.)

20.12.až 4.1. Vánoční prázdniny

LEDEN 2009

10.1. Den otevřených dveří školy - viz informace

22.1. Pololetní pedagogická rada pro obory s výučním listen N1 - N3, Z2

23.1. Maturitní ples 4.B (OTŽP)

26.1. Pololetní pedagogická rada pro maturitní obory

29.1. Ukončení 1. pololetí, předání pololetní klasifikace

30.1. Pololetní prázniny

31.1. Konec I. pololetí, předání vysvědčení

ÚNOR 2009

6.2. Maturitní ples třídy 4.C (STROJ.)

7.2. Den otevřených dveří školy - viz informace

14.2. - 22.2. Jarní prázdniny

BŘEZEN 2009

15.3. Pro učitele: termín pro odevzdání témat k závěrečným zkouškám pro obory s výučním listem

31.3. Pro učitele: termín pro odevzdání témat k praktickým a maturitním zkouškám

31.3. Pro maturanty: termín pro odevzdání závěrečných prací žáků k praktickým maturitním zkouškám pro 4.C a 4. B

DUBEN 2009

7.4. Písemná maturitní zkouška z  českého jazyka a literatury 4 . ročníků

7.4. Třičtvrtěletní pedagogická rada pro obory s výučním listem a třídní schůzky

8.4. Třičtvrtěletní pedagogická rada pro maturitní obory a třídní schůzky

9.4 - 10.4 Velikonoční prázdniny

21.4. Přijímací řízení do I. ročníků denního studia

28.4. Přijímací řízení do I. ročníku dálkového nástavbového studia

30.4. Pedagogická rada pro maturitní ročník 4.B, obor OTŽP

20.3.-21.3. Velikonoční prázdniny

KVĚTEN 2009

4.5 Praktická maturitní zkouška třídy 4.C - písemná část

5.-13.5. Praktická maturitní zkouška třídy 4.B - laboratorní část + obhajoby

13.5. Závěrečná pedagogická rada pro třídu 4.B

18.- 20.5 Praktická maturitní zkouška třídy 4.C - obhajoby prací

20.5. Závěrečná pedagogická rada pro třídy 4.A a 4.C

25 - 28.5 Ústní maturitní zkoušky tříd 4.B

27.5. Pedagogická rada pro 3.ročník oboru Nástrojař(SOU)

ČERVEN 2009

1.- 4.6. Ústní maturitní zkouška tříd 4. A a 4.C

1. - 12.6. Odborná strojírenská praxe 3.C - v podnicích

1.6. Závěrečné písemné zkoušky v oboru Nástrojař SOU

2. - 9.6 Praktické závěrečné zkoušky v oboru Nástrojař SOU

18.6 Ústní závěrečné zkoušky v oboru Nástrojař SOU

24.6. Závěrečná pedagogická rada pro zbývající třídy SOU

25.6. Závěrečná pedagogická rada pro zbývající třídy SOŠ

29.6. Sportovní den ředitele školy

30.6. Konec školního roku 2009 - 2009, předání vysvědčení